Author: Ahmet Uğur Birinci

Beyin  modern bilimin karşılaştığı en karmaşık yapıdır ve beyindeki fonksiyon bozukluklarının neden olduğu hastalıklardan bir kısmına  (Alzheimer, Parkinson, Epilepsi, Şizofreni vb. gibi) bakarak aslında beyin araştırmaların ne kadar önemli ve aynı zamanda da ne kadar ilginç olduğunu görebiliriz. İşte bu yazı dizisinin ve hatta bu sitenin amacı...