Sinirbilim Yazı Dizisi

Beyin  modern bilimin karşılaştığı en karmaşık yapıdır ve beyindeki fonksiyon bozukluklarının neden olduğu hastalıklardan bir kısmına  (Alzheimer, Parkinson, Epilepsi, Şizofreni vb. gibi) bakarak aslında beyin araştırmaların ne kadar önemli ve aynı zamanda da ne kadar ilginç olduğunu görebiliriz.

 

İşte bu yazı dizisinin ve hatta bu sitenin amacı beynin bu ilginç sırlarını paylaşmaktır. Bu bağlamda sinirbilim yazı dizisinin yaklaşık yirmi bölüm sürmesini planlıyorum. Bu yazıların ileride paylaşmayı düşündüğüm bilinç ve yapay zeka ile alakalı yazıların daha iyi anlaşılması için bir ön bilgi şeklinde olmasına ve fazla tekniğe girmemesine özen göstermeye çalışacağım.

 

Bu yazı dizisini beş ayrı kaynaktan özetleyerek oluşturduğumu belirtmek isterim. Burada bu kaynakların isimlerini ve kitapları satın alabileceğiniz yurtdışı linklerini ekliyorum:

 

1 – Fundamental Neuroscience

2 – Neuroscience – Exploring The Brain 

3 – Neuroscience

4 – Neuroscience at a Glance

5 – Human Nervous System

 

Bunlardan en güzel olanı (bana göre) 2. kaynaktır, sade ve basittir. Ben de zaten genelde onun üzerinden gidiyorum yapı olarak. 5. kaynağı sinirbilim öğrencisiyseniz okuyabilirsiniz onun dışında ağır gelebilir. 4. kaynak adından anlaşılacağı üzere özet niteliğinde o da okunabilir giriş için. Bu listeyi yazı dizisinden tatmin olmayıp daha ilerisini okumak isteyenler için verdim. Kitapların bölüm sonlarında da zaten daha ileri okumalar için kitaplar tavsiye ediliyor oradan yürürsünüz.

1.Bölüm

Sinirbilime Giriş

 

Bu bölümde sinirbilime kısa bir giriş yapıyoruz. Sinirbilimin ne olduğunu, alt dallarını, sinirbilim araştırmalarındaki kırılma noktalarını, sinirbilimi inceleme yöntemlerini inceleyoruz.

2.Bölüm

Nöron & Gliya

 

Bu bölümde sinir sistemindeki temel iki hücre olan nöron ve gliyayı, nöronun iç yapısını ve nöron sınıflarını inceliyoruz.

3.Bölüm

Dinlenim & Aksiyon Potansiyeli

 

Bu bölümde nöronların nasıl ateşleme yaptıklarını, hangi kanalları kullandıklarını yani aksiyon ve dinlenim potansiyellerini inceliyoruz

4.Bölüm

Sinaptik İletim & Nörotransmiterler

 

Bu bölümde nöronlar tarafından üretilen sinyallerin diğer nöornlar tarafından nasıl kullanıldığını, bir nörondan diğer nörona nasıl sinyal iletildiğini, nörotransmiterleri inceliyoruz.

5.Bölüm

Nöroanatomi

 

Bu bölümde beynin anatomik yapısını inceliyoruz. Beyni adreslemek için kullanılan terimleri, merkezi sinir sitemini, beynin alt bölümlerini inceliyoruz

6.Bölüm

Duyu Sistemlerine Giriş

 

Bu bölümde duyu sistemlerine giriş yapıyoruz. Tat alma duyusunu, koku alma duyusunu ve beyinde nasıl temsil edildiklerini inceliyoruz.

7.Bölüm

İşitme Sistemi

 

Bu bölümde işitme sisteminin yapısını, salyangozun anatomisi ve işlevini, beyinde sesin hangi bölgelerde çözümlendiğini işliyoruz.

8.Bölüm

Görsel Sistem 1 – Göz

 

Bu bölümde görsel sisteme giriş yapıyoruz. Gözün yapısını, görüntü oluşumunu, retinanın yapısını, fotonların nasıl sinirsel iletilere dönüştüğünü inceliyoruz.

9.Bölüm

Görsel Sistem 2 – Merkezi Görsel Sistem

 

Bu bölümde retinadan yansıyan bilginin, beynin hangi kısımlarında işlenerek görsel tecrübeye dönüştüğünü inceliyoruz. Görsel sistemini nöroanatomisine de ufak bir göz atıyoruz.

10.Bölüm

Hareket Sistemi 1 – Omurilik

 

Bu bölümde omuriliğin ve kas liflerinin yapısı inceliyoruz. Kas liflerindeki aksiyon potansiyelini, depolarizasyonu ve bunların nasıl harekete dnüştüğünü inceliyoruz.

11.Bölüm

Hareket Sistemi 2 – Beyin

 

Bu bölümde hareket sisteminin beynin hangi bölgeleri tarafından kontrol edildiğini, kortekste hangi bölgeler tarafından hareketin planlandığını inceleyeceğiz.

12.Bölüm

Hipotalamus

 

Bu bölümde hacimsel olarak küçük olsa da işlevsel olarak büyük görevleri olan hipotalamusun anatomik yapısını inceleyip işlevlerine kısaca göz atıyoruz.

13.Bölüm

Dikkat

 

Bu bölümde dikkatin ne olduğunu, davranışsal sonuçlarını, dikkat kesildiğimizde beynin hangi bölgelerinde nelerin olup bittiğini incelemeye çalışıyoruz.

14.Bölüm

Dil

 

Bu bölümde dili yani konuşmayı ve anlamayı inceliyoruz. Broca ve Wernicke afazileri üzerinden dil yetisinin beynin hangi bölgelerinde nasıl temsil edilebileceğine dair ihtimaller üzerine konuşuyoruz.

15.Bölüm

Duygunun Mekanizması

 

Bu bölümde duygunun ne olduğu yada ne olabileceği konusunda ortaya atılan teorilere bakmaya çalışıyoruz. Ayrıca limbik sistemin de yapısına göz atmaya çalışıyoruz.

16.Bölüm

Cinsiyet

 

Bu bölümde cinsiyet üzerine, cinsel gelişim, erkek ve dişi farklılaşması üzerine konuşuyoruz. Erkek beyni ve kadın beyni farklılıklarına değinmeye çalışıyoruz.

17.Bölüm

Bellek

 

Bu bölümde belleğe giriş yapıyoruz. Belleğin ne olduğunu, çeşitlerini açıklamaya çalışıyoruz. Bellek ile alakalı daha detaylı yazıları bellek yazı dizimizde bulabilirsiniz.

18.Bölüm

Erken Dönem Beyin Gelişimi & Beyin Devrelerinin Oluşumu

 

Beyin esnekliği konusunu iki bölümde inceleyeceğiz. İlki olan bu bölümde beyin gelişiminin nasıl olduğunu, embriyoda beyin devrelerinin nasıl kurulduğunu anlamaya çalışıyoruz.

19.Bölüm

Beyin Devrelerinin Deneyimle Değişmesi

 

Beyin esnekliğinin ikinci bölümü olan bu bölümde erken beyin devrelerinin dış dünya etkileşimine nasıl tepki verdiğini, yetişkin beyninin esnekliğinin sınırlarını anlamaya çalışıyoruz.

20.Bölüm

Sinirbilim Özet

 

Sinirbilim yazı dizimizin nihayeti olan bu bölümde diğer on dokuz bölümde gördüğümüz/işlediğimiz konuları örnek bir olay üzerinden tekrar edip pekiştirmeye çalışıyoruz.

Hiç yorum yok.

Bir Yorum Yaz