kadın Tag

CİNSİYET Bu bölümde üremeyi sağlayan sinirsel mekanizmalara göz atacağız. Daha sonra da kadın ve erkek beyni arasındaki farklılıklara bakacağız. Kadın ve erkeğin üreme sistemlerinin farklı çalıştıkları aşikar fakat bunun ne kadarlık kısmı beyin için doğru, ya da sadece üreme kısmı mı farklı yoksa diğer başka davranışlar...