sinaptik iletim Tag

Daha önceki bölümlerde nöronun ne olduğuna, yapısına ve nasıl sinyal ürettiğine kısaca değinmiştik. Nöron tarafından üretilen sinyalin sinir sistemi tarafından kullanılabilmesi için diğer nöronlara aktarılması gerekmektedir. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi bu aktarım sinaps denilen bölgeler vasıtasıyla sağlanır, bu isim İngiliz fizyolog Charles Sherrington tarafından konmuştur....