SinirBilim

CİNSİYET Bu bölümde üremeyi sağlayan sinirsel mekanizmalara göz atacağız. Daha sonra da kadın ve erkek beyni arasındaki farklılıklara bakacağız. Kadın ve erkeğin üreme sistemlerinin farklı çalıştıkları aşikar fakat bunun ne kadarlık kısmı beyin için doğru, ya da sadece üreme kısmı mı farklı yoksa diğer başka davranışlar...

Duygular her ne kadar önemsiz gibi görünse de onlar olmadan yaşamın ne kadar düz ve anlamsız olabileceğini bir düşünün. Duygu dediğimiz zaman aslında hepimizin aklında bir şeyler beliriverir bu kavrama yabancı değiliz ama aslında tanımlamaya çalıştığımızda zorlandığımızı fark ederiz. Bizim insan olarak dışarıdan gözlemleyebildiğimiz şey aslında...

İnsanın konuşma yetisi, dil kapasitesi, kelimelerin bir anlamının olması, konuşarak anlaşabilmek falan hep ilgimi çekmiştir. Tabii bu yazıda felsefi kısma girmeyeceğiz, sinirsel kısma bakacağız. Dilin sinirsel kökenleri hakkındaki bilgimizin çoğu, beyin hasarı sonucu dil becerilerinin tamamını ya da bir kısmını yitirmiş olan afazi (dil bozukluğu yada...

Şimdi sınıfta ders dinlediğinizi düşünün, dikkatiniz hocanızın anlattıklarında, daha sonra dışarıdan gürültüler geliyor ve dikkatinizi o yöne çeviriyorsunuz hiç başınızı çevirmeden gelen sesleri dinliyorsunuz, daha sonra da aynı gürültüler devam ederken dikkatinizi yine hocanıza veriyorsunuz. Hocanızın biraz önce anlattıklarını aslında duymanıza rağmen ne anlattığınızdan haberiniz...

  Hipotalamus, talamusun hemen altında bulunur ve altına hipofiz bezi bağlıdır. Bu ufak nükleus beynin %1'ini oluştursa da vücuda olan işlevsel etkisi çok daha büyüktür. O yüzden kendisine bir bölüm ayırmak iyi olur diye düşünmüş büyüklerimiz. Şimdi hipotalamusun anatomisine ufak bir giriş yaparak başlayalım. [caption id="attachment_421" align="aligncenter"...

HAREKET SİSTEMİNİN BEYİN TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ Bir önceki bölümde kas yapısına ve hareket sisteminin omuriliğin altında kalan kısmına göz atmıştık. Bu bölümde ise omuriliğin üstünde kalan kısmına göz atacağız. Merkezi hareket sistemi, ön beyin en üstte, omurilik en altta olmak üzere hiyerarşik bir şekilde dizilmiştir. Bu...

HAREKET SİSTEMİNİN OMURİLİK TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ Hareket sistemi dış dünyaya fiziki olarak tepki vermemizi sağlayan sistemdir ve bütün kaslarla bunları kontrol eden nöronlardan oluşur. Bazı davranışlarımız 700 farklı kasın koordineli hareketi sayesinde olacak kadar karmaşıktır ve bu karmaşık hareket beyin müdahalesi olmadan gerçekleşir, çünkü omurilikte bu karmaşık...

Görsel tecrübeyi genel olarak iki kısma ayırmıştık: çevremizden yansıyan ışınların sinirsel sinyallere dönüştüğü ilk kısım ve bu sinirsel sinyal havuzundan anlamlar çıkaran dış dünyayı modelleyen ikinci kısım. İlk bölümde ışınların nasıl sinirsel sinyallere dönüştüğünü görmeye çalışmıştık. Bu bölümde de ikinci kısmı yani yorumlama kısmını görmeye çalışacağız. Mesela...

Dış dünyayı algılamada şüphesiz ki görsel sistem önemli bir role sahiptir. Görme işleminin ne kadar önemli olduğu serebral korteksin neredeyse yarısının bu işleme bir şekilde bulaşmış olmasından da anlaşılabilir ayrıca vücudumuzdaki duyusal alıcıların %70i gözlerde bulunur. Masanın üstünde duran silgi tozlarını masanın deseninden kolayca ayırma...

Sıcaklığa bağlı olarak değişmekle beraber sesin 20°C havada yayılma hızı yaklaşık olarak 343 m/s'dir. Yani yeterince kuvvetli ses çıkarırsanız çıkardığınız ses dalgası 1 saniye sonra 343 metre uzaklıktaki birine ulaşır. Sesin havada yayılma hızı saniyede 3 metre olsaydı 6 metre uzağınızdaki biri konuştuğunda sesini 2...